V souvislosti s tím poskytujeme plnohodnotné poradenství a přípravu provozoven na certifikační audit. Provádíme přípravu a zavedení kompletní dokumentace pro mezinárodně uznávané certifikace IFS a FSSC 2200. S naší spoluprací proběhne audit vaší provozovny bez starostí a problémů. Samozřejmostí je i nabídka školení personálu ohledně zavádění norem, bezpečnosti potravin i budoucích změn v požadavcích certifikací a auditů.

IFS

Organizace IFS (Internatinal Featured Standards) je organizací, která spravuje mezinárodní standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers.

Certifikace dle standardu IFS se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků. jedná se o mezinárodně uznávaný.

Norma IFS Food je standardem pro hodnocení dodavatelů a výrobců potravinářských výrobků do velkoobchodních i maloobchodních organizací.

Pro koho je tento standard určen:

• pro všechny zpracovatele  a výrobce potravin
• primární balení
• pro manipulaci s volně loženými produkty

Cílem IFS certifikace je:

• získání mezinárodně uznávaného certifikátu
• získání více významných zákazníků
• vytvoření společného standardu a jednotného systému hodnocení
• snížit náklady a časovou náročnost pro dodavatele i obchodníky
• zajištění odpovědnosti vrcholového vedení
• zajištění systému řízení kvality
• zvýšení důvěry dodavatelů
• efektivní využití zdrojů
• vylepšení obchodní pověsti jako dodavatel kvalitních výrobků

FSSC 22000

Food Safety System Certification představuje kompletní schéma certifikace pro plnění požadavků na bezpečnost potravin. Certifikace FSSC 22000 je založená na existujících ISO normách a je plně uznávána organizací GFSI (Global Food Safety Initiative). Certifikace je též uznávána obchodními řetězci jako věrohodný důkaz o efektivním plnění požadavků na bezpečnost potravin. Schéma FSSC 22000 se skládá ze samotné normy ISO 22000, sektorově specifických požadavků (PRPs) a specifických požadavků FSSC 22000. Systém FSSC 22000 je určen k certifikaci systémů pro bezpečnost potravin u výrobců zaměřených na výrobu či zpracování živočišných produtků, rostliných produktů podléhajících zkáze, výrobky s dlouhou trvanlivostí, výroba obalů pro potravinářství, jiné ingredience a doplňky jako aditiva, vitamíny, bio-kultury

HACCP

HACCP neboli Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů je dnes již povinným nástrojem pro výrobce potravin, který napomáhá předcházet rizikům v oblasti bezpečnosti potravin. Systém HACCP je určen pro veškeré subjekty pracující v oblastech výroby, zpracování, manipulací a distribuci, skladování a prodejem koncovému spotřebiteli. Systém HACCP se skládá ze 7 hlavních bodů:

• Provedení analýzy nebezpečí a rizik
• Stanovení kritických kontrolních bodů
• Stanovení znaků a kritických mezí pro kritické body
• Sledování dosaženého stavu v kritických bodech
• Stanovení nápravných opatření pro kritické body
• Stanovení ověřovacích postupů
• Vypracování dokumentace a vedení záznamů

Naše společnost poskytuje přípravu a zavedení systému HACCP přesně na míru vaší provozovny. Specializujeme se zejména na výrobce, restaurace a obchody, pro které je zavedení systému HACCP nařízeno přímo na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. Součástí našich služeb je i kontrola provozu a výroby, zhodnocení plnění platných nařízení a kritérií. K problematice HACCP poskytujeme též konzultace o zavedení přímo na místě.