Zakres opiera się o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 zmienionym poniższymi rozporządzeniami. W dniu 23 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1245 z dnia 2 września 2020 r. zmieniające przepisy i sprostowujące Rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1245

Pomimo okresu przejściowego, już od 23.03.2021 nie jest możliwe wprowadzanie na rynek produktów niespełniających tego zaostrzonego standardu. Zgodnie ze starymi zasadami można tolerować produkty na rynku tylko do wyczerpania zapasów. Rozporządzenie to znacząco zmienia zakres oceny migracji pierwiastków i pierwszorzędowych amin aromatycznych oraz sposób oceny wyrobów przeznaczonych do wielokrotnego użytku. Kategoria produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obejmuje wszelkie materiały i przedmioty, które celowo wchodzą w kontakt z żywnością, składnikami żywności i naczyniami podczas całego procesu produkcji, w tym ich pomiaru, pakowania, przechowywania, transportu i podawania, a także materiały przeznaczone do produkcji tych produktów (np. granulatów tworzyw sztucznych).

Jednostka certyfikująca PROFI CERT jest gotowa przeprowadzić badania, a następnie zapewnić niezbędną certyfikację Twoich produktów w akredytowanym laboratorium.