Nové požadavky od roku 2024

V roce 2024 oznámily organizace ISO a IAF doplnění opatření v oblasti klimatických změn k normě ISO 14001. Tyto změny zahrnují hodnocení vlivu klimatických změn na organizace a požadavky na příslušné zainteresované strany. Cílem je zajistit, aby organizace aktivně řešily rizika a příležitosti spojené se změnou klimatu. To může ovlivnit dodavatelské řetězce, bezpečnost práce, dostupnost zdrojů a splnění očekávání zákazníků. Norma ISO 14001 tak poskytne organizacím návod, jak zohlednit otázky klimatických změn ve svém environmentálním managementu.