O nás

Společnost PROFI CERT je certifikační orgán pro certifikaci výrobků. Jsme společnost, která poskytuje komplexní služby pro certifikaci výrobků. Specializujeme se na zpracování posouzení a prohlášení shody, označení CE a s tím spojenou analýzu rizik pro strojní a elektrická zařízení. Nabízíme konzultace, přípravu a řešení certifikátů výrobků z plastů, plastových granulátů, fólií, autofólií, plastových obalů na potraviny, PET láhve, kontejnery na odpady, výrobky z gumy a kaučuku, oleje, pohonné hmoty. V neposlední řadě testujeme a certifikujeme výrobky pro styk s potravinami.

Důkladná analýza

Posoudíme Váš záměr na získání certifikátu, vše vysvětlíme a dostanete odpovědi na svoje otázky.

Indiviuální řešení

Vždy preferujeme individuální přístup, upřednostňujeme osobní návštěvu s klientem.

Pečlivá realizace

Po podepsaní smlouvy budete informovaní o stavu realizace. Zajistíme Vám testování v nejkratším možném termínu.

CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Výrobce, který se chce prosadit mezi konkurencí na trhu průmyslově vyspělých zemí, musí zajistit pro svoje výrobky nejen patřičnou vysokou úroveň kvality produktu, ale docílit i její prokazatelné a dlouhodobé dodržování.

Certifikace představuje důležitý prostředek pro prezentaci firmy na náročných trzích a je klíčem k úspěšnému exportu nebo importu.

Produkty označené certifikátem vždy garantují potřebnou kvalitu podle příslušných norem a dosahují lepší prodejnost.

Zjistit více

CE CERTIFIKACE

Značka CE označuje výrobky stanovené, které vyhovují právním předpisům Evropské unie, a tak se mohou volně prodávat na evropském trhu. Tím, že na svůj produkt výrobce připojí označení CE, tak na vlastní odpovědnost prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se všemi právními požadavky na toto označení, a tudíž se může prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru a Turecku. Do Evropského hospodářského prostoru patří 27 členských států Evropské unie a země ESVO, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Zjistit více

VÝROBKY PRO STYK S POTRAVINAMI

Rozsah vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů. Dne 23. září 2020 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) č. 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění ustanovení a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Zjistit více

BEZPEČNOST POTRAVIN

Na výrobce, dodavatele a zpracovatele potravinářských výrobků je z hlediska garance kvality a spolehlivosti kladen stále větší důraz. Dodavatelé certifikovaní v oblasti zajištění bezpečnosti potravin jsou často vyhledáváni obchodními řetězci i maloobchodníky a některé řetězce přímo certifikaci vyžadují.

Zjistit více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jako výrobce musíte provést analýzu rizik a zajistit, aby vaše výrobky byly před svým uvedením na trh EU v souladu s určitými pravidly.

Tento postup se nazývá posuzování shody a provádí se jak během fáze vývoje výrobku, tak jeho produkce. I když zadáte vývoj nebo výrobu produktu subdodavateli, odpovědnost za provedení posouzení shody stále nesete vy. Informace získané během posuzování shody musí být zaneseny do technické dokumentace výrobku.

Zjistit více

Certifikát informuje zákazníky, konkurenci, dodavatele, zaměstance i investory, že ve společnosti jsou používané systémy a postupy, které jsou uznané za nejlepší v daném segmentu.

Náš tým

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vystudovaný ekonom, který po letech řízení různých firem získal bohaté zkušenosti v oblasti zpracování plastů, kompaudace, vstřikování plastů a jejich recyklace. Pracoval na pozici generálního ředitele společnosti VÚSAPL a.s., kde modernizoval akreditované zkušební laboratoře, dlouhodobě se věnoval se certifikaci výrobků a certifikaci systému managementu kvality. Absolvoval akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků zakončený státní závěrečnou zkouškou. Své letité zkušenosti se rozhodl zúročit i ve společnosti Profi Cert a nabízí klientům profesionální a komplexní přístup při certifikaci jejich produktů nebo systémů managementu kvality. Rád sportuje, jezdí na kole, běžkuje a věnuje se vysokohorské turistice.

Tel: +420 608 718 187

Email: vidlicka@proficert.cz

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Ing. Emília Fintová je vystudovaná chemická inženýrka v oblasti chemické technologie. Po absolvování vysoké školy pracovala na pozici technolog, kde získala zkušenosti v elektrotechnických a strojních technologiích. Znalosti z chemie uplatnila ve funkci vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků. Pracovala jako oznámená osoba a autorizovaná osoba pro stavební výrobky. Své nabyté zkušenosti a poznatky chce plně využít a aplikovat ve společnosti Profi Cert. Svým zákazníkům nabízí profesionalitu, kompletní poradenství ohledně certifikační služby a promptnost. Ve svém volném čase se věnuje sportu (turistika, jízda na kole, běh, cross fit) a ráda si přečte dobrou knihu, která ji posune vpřed v životě.

Tel: +421 902 245 370

Email: info@proficert.cz

VEDOUCÍ CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička má na starosti nové projekty zákazníků a nové zakázky. Komunikuje s akreditovanými laboratořemi při testování a zkoušení produktů podle platných norem a zaštiťuje posuzování shody výrobků. Absolvoval akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků zakončený státní závěrečnou zkouškou. Zajištuje pro zákazníky servis a řešení jejich potřeb. V minulosti pracoval jako projektový manažer v akreditované laboratoři, kde přišel do kontaktu s předními výrobci automobilových dílů. Rád čte a sportuje.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@proficert.cz

PROJEKTOVÝ MANAŽER

DOMINIK RECMAN

Dominik Recman vystudoval Gymnázium v Karviné, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Při studiu pracuje ve společnosti jako Technical assistant. Má na starosti komunikaci s tuzemskými a zahraničními klienty, také vykonává administrativní činnost spojenou s procesem certifikace. Ve volném čase se rád věnuje cizím jazykům, kresbě a malbě.

Tel: +420 702 068 662

Email: recman@proficert.cz

TECHNICAL ASSISTANT

TEREZA LOTEROVÁ

Tereza Loterová vystudovala střední ekonomickou školu, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodní podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Při studiu pracuje ve společnosti, jako Back office manager. Ve volném čase se věnuje tanci, zpěvu a ráda cestuje.

BACK OFFICE MANAGER

Tel: +420 702 068 675

Email: office@proficert.cz

DOROTA BONCZKOVÁ

Dorota Bonczková vystudovala střední ekonomickou školu, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodní podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Při studiu pracuje ve společnosti, jako manager office. Je zapojena do projektu Business Gate. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje a maluje.

BACK OFFICE

Tel: +420 702 068 675

Email: fakturace@proficert.cz

ING. LUKÁŠ NUHLÍČEK

SPECIALISTA CERTIFIKACE BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Lukáš Nuhlíček navázal poradenskou činnost na 6 let zkušeností inspektora a auditora Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V současné době má za sebou 15 let zkušeností v oboru hygieny a bezpečnosti potravin s více jak 4000 vstupů do potravinářských provozů. V současné době zavádí GFSI standardů (IFS a FSSC 22000) do nejrůznějších potravinářských a krmivářských provozů a je kvalifikovaným auditorem norem ISO 9001, ISO 22000 a FSSC 22000. Má zkušenosti s řešením použití nestandardních surovin do výroby. V rámci cirkulární ekonomiky řešil s Biopekárnou Zemanka zpracování mláta z Plzeňského Prazdroje do krekrů, využití kávové sedliny pro sušenky společnosti Ikea a zpracování výlisků společnosti UGO do krekrů. Ve volném čase vaří pivo jako sládek minipivovaru MMX v Letech u Dobřichovic a věnuje se projektu Třtináda – výroba nealkoholického nápoje z cukrové třtiny.

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vystudovaný ekonom, který po letech řízení různých firem získal bohaté zkušenosti v oblasti zpracování plastů, kompaudace, vstřikování plastů a jejich recyklace. Pracoval na pozici generálního ředitele společnosti VÚSAPL a.s., kde modernizoval akreditované zkušební laboratoře, dlouhodobě se věnoval se certifikaci výrobků a certifikaci systému managementu kvality. Absolvoval akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků zakončený státní závěrečnou zkouškou. Své letité zkušenosti se rozhodl zúročit i ve společnosti Profi Cert a nabízí klientům profesionální a komplexní přístup při certifikaci jejich produktů nebo systémů managementu kvality. Rád sportuje, jezdí na kole, běžkuje a věnuje se vysokohorské turistice.

Tel: +420 608 718 187

Email: vidlicka@proficert.cz

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Ing. Emília Fintová je vystudovaná chemická inženýrka v oblasti chemické technologie. Po absolvování vysoké školy pracovala na pozici technolog, kde získala zkušenosti v elektrotechnických a strojních technologiích. Znalosti z chemie uplatnila ve funkci vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků. Pracovala jako oznámená osoba a autorizovaná osoba pro stavební výrobky. Své nabyté zkušenosti a poznatky chce plně využít a aplikovat ve společnosti Profi Cert. Svým zákazníkům nabízí profesionalitu, kompletní poradenství ohledně certifikační služby a promptnost. Ve svém volném čase se věnuje sportu (turistika, jízda na kole, běh, cross fit) a ráda si přečte dobrou knihu, která ji posune vpřed v životě.

Tel: +421 902 245 370

Email: info@proficert.cz

VEDOUCÍ CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička má na starosti nové projekty zákazníků a nové zakázky. Komunikuje s akreditovanými laboratořemi při testování a zkoušení produktů podle platných norem a zaštiťuje posuzování shody výrobků. Absolvoval akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků zakončený státní závěrečnou zkouškou. Zajištuje pro zákazníky servis a řešení jejich potřeb. V minulosti pracoval jako projektový manažer v akreditované laboratoři, kde přišel do kontaktu s předními výrobci automobilových dílů. Rád čte a sportuje.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@proficert.cz

PROJEKTOVÝ MANAŽER

DOMINIK RECMAN

Dominik Recman vystudoval Gymnázium v Karviné, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Při studiu pracuje ve společnosti jako Technical assistant. Má na starosti komunikaci s tuzemskými a zahraničními klienty, také vykonává administrativní činnost spojenou s procesem certifikace. Ve volném čase se rád věnuje cizím jazykům, kresbě a malbě.

Tel: +420 702 068 662

Email: recman@proficert.cz

TECHNICAL ASSISTANT

TEREZA LOTEROVÁ

Tereza Loterová vystudovala střední ekonomickou školu, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodní podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Při studiu pracuje ve společnosti, jako Back office manager. Ve volném čase se věnuje tanci, zpěvu a ráda cestuje.

BACK OFFICE MANAGER

Tel: +420 702 068 675

Email: office@proficert.cz

DOROTA BONCZKOVÁ

Dorota Bonczková vystudovala střední ekonomickou školu, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodní podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Při studiu pracuje ve společnosti, jako manager office. Je zapojena do projektu Business Gate. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje a maluje.

BACK OFFICE

Tel: +420 702 068 675

Email: fakturace@proficert.cz

Lukáš Nuhlíček navázal poradenskou činnost na 6 let zkušeností inspektora a auditora Státní zemědělské a potravinářské inspekce. V současné době má za sebou 15 let zkušeností v oboru hygieny a bezpečnosti potravin s více jak 4000 vstupů do potravinářských provozů. V současné době zavádí GFSI standardů (IFS a FSSC 22000) do nejrůznějších potravinářských a krmivářských provozů a je kvalifikovaným auditorem norem ISO 9001, ISO 22000 a FSSC 22000. Má zkušenosti s řešením použití nestandardních surovin do výroby. V rámci cirkulární ekonomiky řešil s Biopekárnou Zemanka zpracování mláta z Plzeňského Prazdroje do krekrů, využití kávové sedliny pro sušenky společnosti Ikea a zpracování výlisků společnosti UGO do krekrů. Ve volném čase vaří pivo jako sládek minipivovaru MMX v Letech u Dobřichovic a věnuje se projektu Třtináda – výroba nealkoholického nápoje z cukrové třtiny.

ING. LUKÁŠ NUHLÍČEK

SPECIALISTA CERTIFIKACE BEZPEČNOSTI POTRAVIN