Nová hra od firmy Dva Tátové získala CE, byli jsme u toho!

Firma Dva Tátové chtěla certifikovat svou novou hru, která se jmenuje Čelovka a my jsme rádi, že jsme mohli být u toho!

Jedná se o rafinovanou a vtipnou společenskou hru pro celou rodinu. Hra obsahuje speciální čelenky, na míru vyrobené hrací karty, kostku a spoustu variací. Na hráče čeká hned 14 různých způsobů, jak tajemné slovo na kartičce odhalit. Zapojit se přitom můžou mladší i starší děti.

Hra je bezpečná a všechny části hry jsou kompletně vyrobeny v ČR.

Jak vlastně začíná proces certifikace výrobku?

Prvním impulsem je kontakt se zákazníkem. Většinou se s zákazníkem spojíme e-mailem nebo telefonicky, Dva Tátové nás však trochu netradičně oslovili přes sociální sítě. Společně jsme prošli jejich požadavky a navrhli možné řešení a cenu.

Následuje odsouhlasení cenové nabídky a vyplnění žádosti o certifikaci výrobku, které jsou nezbytné pro podpis smlouvy. Po těchto krocích je možné započít s posuzováním a certifikací výrobku jako takového.

Jak se výrobek testuje?

Po splnění administrativních povinností je možné výrobek zaslat na otestování do laboratoře.

Na hry a hračky se vztahuje SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček resp. transponovaný předpis Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky.

Pod tyto právní předpisy spadají harmonizované normy, které určují konkrétní postupy testování a vlastnosti, které musí hračka splnit. Na většinu hraček se vztahují harmonizované normy EN 71-1, EN 71-2 a EN 71-3. Dle námi zvolených norem necháme výrobek otestovat v akreditované laboratoři, která potvrdí, že je výrobek bezpečný. Posuzuje se bezpečnost mechanická a fyzikální vlastnosti, hořlavost a migrace určitých prvků.

Co je to certifikace?

Certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobku s požadavky technického předpisu. Jako technickým předpisem jsou ve větší míře využívány harmonizované normy. Certifikace tedy využívá zkušební protokoly vydány laboratoří. Nad rámec těchto protokolů je dále posuzována shoda výrobku s nadřazenými předpisy a technickou dokumentací.

V rámci certifikace jsou tedy kontrolovány i další požadavky, které nemusí být v rámci testování zahrnuty. Výstupem je vydání certifikátu, který stvrzuje, že výrobek je v souladu s technickými požadavky.

Význam certifikátu:

• splnění povinnosti certifikovat výrobek (u povinné certifikace)
• zvýšení důvěryhodnosti výrobce a produktu
• garance stability vybraných vlastností výrobku
• konkurenční výhoda
• zvýšení podílu exportu ve firmě
• snížení pravděpodobnosti reklamací výrobků

Nabízíme klientům individuální přístup

Dva Tátové nechtěli otestovat kompletní hru najednou, protože si nebyli jistí, že čelenka vyrobena na 3D tiskárně bude splňovat všechny požadavky norem na bezpečnost.

Navrhli jsme tedy, že nejprve otestujeme tuto čelenku a až následně zbytek výrobku. Není to běžný postup, ale svým zákazníkům se snažíme vycházet vstříc, pokud je to možné v rámci postupů daných zákonem a interními předpisy.

Klikněte na obrázek níže a prohlédněte si novou hračku od Dva Tátové na videu!

Pomůžeme i Vám s uvedením Vašeho výrobku na trh EU. S námi je to hračka!

V případě zájmu o certifikaci nás neváhejte kontaktovat! Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Kontaktní formulář