Žádost

Žadatel

Zastoupený

Zmocněný pracovník

Údaje o výrobci

Údaje o výrobku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

Průvodní dokumentace k žádosti

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.

Prohlášení a povinnosti výrobce/dovozce

Obchodně-právní vztahy budou řešené v samostatné smlouvě, uzavřené podle občanského zákoníku navazující na tuto žádost. Certifikační orgán začne vykonávat požadované práce až po uzavření smlouvy a po uhrazení zálohové faktury.

 

Žádost si můžete stáhnout také v PDF