O nas

PROFI CERT jest jednostką certyfikującą zajmującą się certyfikacją produktów. Jesteśmy firmą zapewniającą kompleksowe usługi w zakresie certyfikacji wyrobów. Nasza specjalizacja to opracowanie oceny i deklaracji zgodności, oznakowanie CE, w tym również analizy ryzyka związanego z maszynami i urządzeniami elektrycznymi. Oferujemy konsultacje, przygotowanie i rozwiązania w zakresie certyfikatów wyrobów z tworzyw sztucznych, granulatów tworzyw sztucznych, folii, folii samochodowych, plastikowych opakowań do żywności, butelek PET, pojemników na odpady, wyroby z gumy oraz kauczuku, olejów, paliw. Badamy również i certyfikujemy produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością.

DOKŁADNA ANALIZA

Ocenimy Twój zamiar uzyskania certyfikatu, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie twoje zapytania.

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

Zawsze wolimy indywidualne podejście, preferujemy osobiste spotkanie u klienta.

DOKŁADNE WDROŻENIE

Po podpisaniu umowy zostaniesz poinformowany o stanie realizacji. Badania przeprowadzimy w możliwie najkrótszym czasie.

CERTYFIKACJA PRODUKTÓW

Producent, który chce zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku krajów uprzemysłowionych, musi nie tylko zapewnić odpowiednio wysoki poziom jakości swoich wyrobów, ale także osiągnąć ich widoczną i długoterminową zgodność z nią.

Certyfikacja jest ważnym środkiem prezentacji firmy na konkurencyjnych rynkach i jest kluczem do udanego eksportu lub importu.

Produkty certyfikowane zawsze gwarantują wymaganą jakość zgodną z odpowiednimi normami i osiągają lepsze wyniki w sprzedaży.

Więcej

OZNAKOWANIE CE

Oznakowanie CE wskazuje, że produkty zostały uznane za zgodne z przepisami Unii Europejskiej i mogą być swobodnie sprzedawane na rynku europejskim. Umieszczając znak CE na swoim produkcie, producent oświadcza na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wszystkie wymagania prawne dotyczące tego oznaczenia i dlatego może być sprzedawany na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Turcji. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje EFTA, czyli Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

PRODUKTY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

Zakres opiera się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 zmienionym poniższymi rozporządzeniami. W dniu 23 września 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1245 z dnia 2 września 2020 r. zmieniające przepisy i sprostowujące rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

Na producentów, dostawców i przetwórców produktów spożywczych kładzie się coraz większy nacisk w zakresie zagwarantowania jakości i niezawodności produktów. Dostawcy certyfikowani w obszarze zapewnienienia bezpieczeństwa artykułów spożywczych są często wyszukiwani przez sieć sklepów i sprzedawców detalicznych, a niektóre sieci bezpośrednio wymagają certyfikacji.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jako producent musisz przeprowadzić analizę ryzyka i zapewnić zgodność produktów z unijnymi przepisami przed wprowadzeniem ich na rynek w UE.

Procedura ta nazywana jest oceną zgodności i jest przeprowadzana zarówno w fazie projektowania produktu, jak i jego produkcji. Nawet jeśli zlecisz wykonanie projektu lub produkcję produktu podwykonawcy, nadal jesteś odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zgodności. Informacje uzyskane w ramach oceny zgodności należy wpisać do dokumentacji technicznej wyrobu.

Deklaracja informuje klientów, konkurencję, dostawców, pracowników i inwestorów, że firma stosuje systemy i procedury uznawane za najlepsze w danym segmencie.

NASZ ZESPÓŁ

ING. MAREK VIDLIČKA

Inżynier Marek Vidlička jest z wykształcenia ekonomistą, który po latach zarządzania różnymi firmami zdobył bogate doświadczenie w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, blendingu, wtrysku tworzyw sztucznych i recyklingu. Pracował na stanowisku dyrektora generalnego VÚSAPL a.s., gdzie modernizował akredytowane laboratoria badawcze, a przez długi czas zajmował się certyfikacją wyrobów i certyfikacją systemów zarządzania jakością. Ukończył akredytowany kurs Product Conformity Assessment Manager, i zakończoł zdaniem państwowego egzaminu. Swoje wieloletnie doświadczenie postanowił wykorzystać w firmie Profi Cert i oferuje klientom profesjonalne i kompleksowe podejście do certyfikacji ich produktów, czy systemów zarządzania jakością. Lubi sport, jazdę na rowerze, narciarstwo biegowe i wędrówki górskie.

Tel: +420 608 718 187

Email: vidlicka@proficert.cz

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Emilia Fintová jest inżynierem chemikiem, posiada dyplom z technologii chemicznej. Po ukończeniu studiów pracowała jako technolog, gdzie zdobyła doświadczenie w technologiach elektrycznych i mechanicznych. Swoje doświadczenie w chemii wykorzystała następnie na stanowisku kierownika jednostki certyfikującej do certyfikacji wyrobów, którą zajmuje się od 5 lat. W Profi Cert zajmuje się certyfikacją, oceną zgodności wyrobów, w szczególności wyrobów z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. W wolnym czasie uprawia sport, piesze wędrówki, lubi biegać i jest trenerem fitness. Dużo czyta i poświęca się rozwojowi osobistemu.

Tel: +421 902 245 370

Email: info@proficert.cz

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička odpowiedzialny jest za projekty nowych klientów i nowe zamówienia. Komunikuje z akredytowanymi laboratoriami podczas badań i badań produktów według obowiązujących norm oraz nadzoruje ocenę zgodności produktów. Ukończył kurs akredytowany Product Conformity Assessment Manager zdaniem końcowego egzaminu państwowego. Zapewnia obsługę klienta i rozwiązania ich potrzeb. W przeszłości pracował jako kierownik projektu w laboratorium akredytowanym, gdzie był w kontakcie z czołowymi producentami części samochodowych. Lubi czytać i uprawiać sport.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@proficert.cz

MENADŻER PROJEKTU

Avatar žena

ING. LUCIA DOJCSANOVÁ

Lucia Dojcsanová po studiach na uniwersytecie poświęciła się biznesowi w agencji reklamowej. Jest niezawodna i efektywna. Bardzo dobrze wie, że podstawą sukcesu jest zadowolony klient. Wykonuje wszelkie prace administracyjne w firmie. Prowadzi księgowość i zarządza systemem informatycznym. W wolnym czasie lubi malować. Bardzo dobrze piecze smakołyki, jest wyszukiwaną cukierniczką.

Email: info@proficert.cz

BACK OFFICE

ING. MAREK VIDLIČKA

Ing. Marek Vidlička je vystudovaný ekonom, který po letech řízení různých firem získal bohaté zkušenosti v oblasti zpracování plastů, kompaudace, vstřikování plastů a jejich recyklace. Pracoval na pozici generálního ředitele společnosti VÚSAPL a.s., kde modernizoval akreditované zkušební laboratoře, dlouhodobě se věnoval se certifikaci výrobků a certifikaci systému managementu kvality. Absolvoval akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků zakončený státní závěrečnou zkouškou. Své letité zkušenosti se rozhodl zúročit i ve společnosti Profi Cert a nabízí klientům profesionální a komplexní přístup při certifikaci jejich produktů nebo systémů managementu kvality. Rád sportuje, jezdí na kole, běžkuje a věnuje se vysokohorské turistice.

Tel: +420 608 718 187

Email: vidlicka@proficert.cz

ING. EMÍLIA FINTOVÁ

Ing. Emília Fintová je vystudovaná chemická inženýrka v oblasti chemické technologie. Po absolvování vysoké školy pracovala na pozici technolog, kde získala zkušenosti v elektrotechnických a strojních technologiích. Znalosti z chemie uplatnila ve funkci vedoucí certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků. Pracovala jako oznámená osoba a autorizovaná osoba pro stavební výrobky. Své nabyté zkušenosti a poznatky chce plně využít a aplikovat ve společnosti Profi Cert. Svým zákazníkům nabízí profesionalitu, kompletní poradenství ohledně certifikační služby a promptnost. Ve svém volném čase se věnuje sportu (turistika, jízda na kole, běh, cross fit) a ráda si přečte dobrou knihu, která ji posune vpřed v životě.

Tel: +421 902 245 370

Email: info@proficert.cz

VEDOUCÍ CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU

JAN VIDLIČKA

Jan Vidlička má na starosti nové projekty zákazníků a nové zakázky. Komunikuje s akreditovanými laboratořemi při testování a zkoušení produktů podle platných norem a zaštiťuje posuzování shody výrobků. Absolvoval akreditovaný kurz Manažer posuzování shody výrobků zakončený státní závěrečnou zkouškou. Zajištuje pro zákazníky servis a řešení jejich potřeb. V minulosti pracoval jako projektový manažer v akreditované laboratoři, kde přišel do kontaktu s předními výrobci automobilových dílů. Rád čte a sportuje.

Tel. +420 777 973 681

Email: manager@proficert.cz

PROJEKTOVÝ MANAŽER

DOMINIK RECMAN

Dominik Recman vystudoval Gymnázium v Karviné, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě. Při studiu pracuje ve společnosti jako Technical assistant. Má na starosti komunikaci s tuzemskými a zahraničními klienty, také vykonává administrativní činnost spojenou s procesem certifikace. Ve volném čase se rád věnuje cizím jazykům, kresbě a malbě.

Tel: +420 702 068 662

Email: recman@proficert.cz

TECHNICAL ASSISTANT

TEREZA LOTEROVÁ

Tereza Loterová vystudovala střední ekonomickou školu, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodní podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Při studiu pracuje ve společnosti, jako Back office manager. Ve volném čase se věnuje tanci, zpěvu a ráda cestuje.

BACK OFFICE MANAGER

Tel: +420 702 068 675

Email: office@proficert.cz

DOROTA BONCZKOVÁ

Dorota Bonczková vystudovala střední ekonomickou školu, nyní studuje účetnictví a finance na Obchodní podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Při studiu pracuje ve společnosti, jako manager office. Je zapojena do projektu Business Gate. Ve volném čase ráda sportuje, cestuje a maluje.

BACK OFFICE

Tel: +420 702 068 675

Email: fakturace@proficert.cz