Politika kvality

Certifikačný orgán Profi Cert v.o.s. je nestranný, nediskriminační orgán a zabezpečuje důvěryhodnost a objektivitu při poskytovaní a vykonávaní
certifikačních činností.

  • Svou činnost vykonáváme v souladu s platnými právními a legislativními předpisy v České republice a v Europské unii.
  • Při vykonávaní auditů postupujeme pragmaticky, nezávisle a nestranně.
  • Podporujeme kvalifikaci pracovníků pravidelným vzdeláváním.
  • Sledujeme potřeby zákazníků a snažíme sa plnit jejich požadavky, v nejkratším termínu.
  • Zabezpečujeme rozvoj a stabilitu certifikační orgánu podle normy ČS EN ISO/IEC 17 065.

Ke stažení v PDF.