Výrobková certifikace je proces potvrzení shody vlastností výrobku s požadavky technického předpisu. Kromě analýzy rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a porovnání vlastností výrobků s požadavky předpisu obvykle obsahuje také dozor nad stabilitou kvality certifikovaného výrobku po dobu platnosti certifikátu. Certifikačním výstupem je vydání certifikátu, který stvrzuje, že výrobek je v souladu s technickými požadavky.

Význam certifikátu:

• důvěryhodnost výrobce a produktu
• garance stability vybraných vlastností výrobku
• ověřit zákazníkům kvalitu
• lépe se prosadit na trhu
• zlepšit image firmy
• zvýšiť podíl exportu ve firmě
• prosadit se dovozci na českém trhu
• snížit rozsah zkoušek a tím náklady ve firmě
• snížit pravděpodobnosti reklamací výrobků

Poskytujeme:

• Dobrovolnou certifikaci
• zajištění CE certifikace
• Zkoušení a testování kvality Vašich výrobků – akreditovaný protokol o zkoušce
• Certifikace výrobků z pro styk s potravinami
• Prohlášení o shodě
• Prohlášení o paramatrech
• Pomoc při řešení reklamací výrobků
• Konzultace v oblasti stavebních výrobků
• Certifikace výrobků z plastů a chemických výrobků

Spolupracujeme:

• S akreditovanými laboratořemi v ČR i EU
• Certifikačními orgány