Certifikace hraček

Certifikace hraček je proces, při kterém se hračky testují a ověřují, že splňují bezpečnostní a hygienické normy. Tyto normy jsou stanoveny mezinárodními nebo národními orgány, jako je Evropská komise nebo v případě Spojených států U.S. Consumer Product Safety Commission.

Certifikace hraček je důležitá, protože pomáhá zajistit, aby hračky:

  • byly bezpečné pro děti
  • neobsahovaly škodlivé látky nebo nebezpečné prvky.

Certifikace také pomáhá rodičům a spotřebitelům rozpoznat kvalitní hračky, které splňují standardy bezpečnosti.

Hračky uváděné na trhy v zemích evropské unie musí splňovat certifikaci CE.

CE značka (Conformité Européene – Evropská shoda) je symbol, který označuje, že hračka splňuje evropské normy bezpečnosti a ochrany zdraví. Spotřebitelé by měli vyhledávat hračky s touto značkou, aby měli jistotu, že jsou bezpečné pro děti.

Zajímá-li vás proces certifikace hraček, kontaktujte nás.

Novinky z této oblasti: