Společnost C connect uvádí na trh nový výrobek, zabezpečili jsme hladký průběh certifikace

Pomohli jsme společnosti C connect s uvedením nového výrobku na trh. Jedná se o pěnové skládačky z EVA pěny různých modelů.

Na uvádění hraček na trh EU se vtahuje SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, která určuje veškeré nutné kroky, které musí výrobce splnit pro správné uvedení hračky na trh EU.

Společně s C connect jsme na základě této směrnice sestavili technickou dokumentaci, zpracovali varovná značení a jejich umístění na letáku. Následně jsme nechali hračky otestovat v akreditované laboratoři pro bezpečnost hraček – mechanické a fyzikální vlastnosti, hořlavost, migrace určitých prvků a také shodu s REACH nařízením. Na základě testů byl vystaven akreditovaný certifikát, který potvrzuje shodu s těmito technickými předpisy.

Díky tomu mohl výrobce na hračku umístit označení CE a tyto hračky může bez dalšího omezení prodávat v rámci celé EU!

Pomůžeme i Vám s uvedením Vašeho výrobku na trh EU. S námi je to hračka!

V případě zájmu o certifikaci nás neváhejte kontaktovat! Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Kontaktní formulář