Rozsah vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ve znění následujících předpisů. Dne 23. září 2020 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) č. 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění ustanovení a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1245

I když existuje přechodné období, již od 23.3.2021 nelze na trh uvádět výrobky které nesplňují tuto přísnější normu. Podle starých pravidel je možné tolerovat výrobky na trhu jen do vyprodání zásob. Tímto Nařízením se výrazně mění rozsah hodnocení migrací prvků a primárních aromatických aminů a způsob hodnocení výrobků pro opakované použití. Do kategorie výrobků určených pro styk s potravinami patří všechny materiály a předměty, které záměrně přicházejí do styku s potravinami, potravinovými surovinami a pokrmy během celého výrobního procesu, včetně jejich odměřování, balení, skladování, přepravy a podávání a dále materiály určené pro výrobu těchto výrobků (např. plastové granuláty).

Certifikační orgán PROFI CERT je připraven Vám v akreditované laboratoři testovat a následně zajistit potřebnou certifikaci vašich produktů.