Co je nového v oblasti legislativy plastů?

Co je nového v oblasti legislativy plastů? V oblasti plastů pro styk s potravinami došlo v loňském roce ke schválení nového Nařízení komise EÚ 2020/1245. Týká se především výrobců obalového materiálu: plastových folií, tašek, sáčků, kelímků, vaniček, PET lahví, přepravek či boxů.

Plastové obaly pro potraviny

Dne 23. září 2020 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) č. 2020/1245 ze dne 2. září 2020, kterým se mění ustanovení a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o plastových materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&qid=1631954680007&from=CS

I když existuje přechodné období, již od 23.3.2021 nelze na trh uvádět výrobky které nesplňují tuto přísnější normu. Podle starých pravidel je možné tolerovat výrobky na trhu jen do vyprodání zásob. Tímto Nařízením se výrazně mění rozsah hodnocení migrací prvků a primárních aromatických aminů a způsob hodnocení výrobků pro opakované použití. 

Certifikační orgán PROFI CERT je připraven testovat a hodnotit výrobky podle nových pravidel a zajistit Vám potřebnou certifikaci vašich produktů.

V případě zájmu o certifikaci nás neváhejte kontaktovat!

Kontaktní formulář